Generalforsamling 2022

Vores hyggelige generalforsamling med flotte præmier!

Torsdag den 2. juni
I kantinen på Molestien
Klokken 16.15

PROGRAM

GENERALFORSAMLING

LODTRÆKNING OM KUNSTVÆRKER

LODTRÆKNING REJSERINGEN

LODTRÆKNING B-PULJEN

MIDDAG & HYGGE

 

TIP!

Kig på værkerne, og lav din egen prioriterede liste over hvilke præmier, du helst vil vinde. Udskriv evt. værksoverblikssedlen, og streg ud undervejs, når folk vinder værkerne, så du nemt kan se, hvad der er tilbage, hvis du er heldig at få lov til at vælge en præmie.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Regnskab for Kunstforening og Rejsering
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af:

Formand for 2 år:
Henrik W. Olsen (modtager genvalg)

3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Peter Bach (modtager genvalg)
Erling Jensen (modtager genvalg)
Heidi Brinch (modtager genvalg)

1 suppleant for 1 år:
Tonny Lund (modtager genvalg)

Revisor:
Lise Andersen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant:
Kate Rasmussen (modtager genvalg)

Rejseringens kontroludvalg:
Lena Jensen (modtager genvalg)
Kirsten Madsen (modtager ikke genvalg)
Berit Larsen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag senest 8 dage før.

Årets A-pulje

Prisliste over værkerne kan fås ved at kontakte Gitte Morgenstjerne på 3. sal.