Generalforsamling 2022

Vores hyggelige generalforsamling med flotte præmier!

Torsdag den 2. juni
I kantinen på Molestien
Klokken 16.15

PROGRAM

GENERALFORSAMLING

LODTRÆKNING OM KUNSTVÆRKER

LODTRÆKNING REJSERINGEN

LODTRÆKNING B-PULJEN

MIDDAG & HYGGE

 

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Regnskab for Kunstforening og Rejsering
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af:

Formand for 2 år:
Henrik W. Olsen (modtager genvalg)

3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Peter Bach (modtager genvalg)
Erling Jensen (modtager genvalg)
Heidi Brinch (modtager genvalg)

1 suppleant for 1 år:
Tonny Lund (modtager genvalg)

Revisor:
Lise Andersen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant:
Kate Rasmussen (modtager genvalg)

Rejseringens kontroludvalg:
Lena Jensen (modtager genvalg)
Kirsten Madsen (modtager ikke genvalg)
Berit Larsen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag senest 8 dage før.

TILMELDING

    Jeg deltager (Gratis)