Generalforsamling 2023

Vores hyggelige generalforsamling med flotte præmier!

Torsdag den 25. maj
I kantinen på Molestien
Klokken 16.15

PROGRAM

GENERALFORSAMLING

LODTRÆKNING OM KUNSTVÆRKER

LODTRÆKNING REJSERINGEN

LODTRÆKNING B-PULJEN

MIDDAG & HYGGE

 

  Jeg deltager (Gratis)

  DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab for Kunstforening og Rejsering
  4. Kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m.
  7. Eventuelt

  Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag senest 8 dage før.