Generalforsamling 2023

Vores hyggelige generalforsamling med flotte præmier!

Torsdag den 25. maj
I kantinen på Molestien
Klokken 16.15

PROGRAM

Rækkefølge:

16:30 GENERALFORSAMLING

LODTRÆKNING B-PULJEN

MIDDAG

LODTRÆKNING OM KUNSTVÆRKER (A-puljen)

LODTRÆKNING REJSERINGEN

HYGGE

Den officielle del af arrangementet slutter ca. 21:00

DAGSORDEN

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Regnskab for Kunstforening og Rejsering
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af:

 • Kasserer for 2 år:
  Lise Brylle (modtager ikke genvalg)
 • 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  Gitte Morgenstjerne (modtager ikke genvalg)
  Henrik Strassmann (modtager genvalg)
  Kirsten Pedersen (modtager genvalg)
 • 1 suppleant for 1 år:
  Belinda Stavnsbirk (modtager ikke genvalg)
 • Revisor:
  Lise Andersen (modtager genvalg)
 • Revisorsuppleant:
  Kate Rasmussen (modtager genvalg)
 • Rejseringens kontroludvalg:
  Lena Jensen (modtager genvalg)
  Annette Nielsen (modtager genvalg)
  Berit Larsen (modtager genvalg)

7. Eventuelt

Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag senest 8 dage før.

Se årets A-puljekunstværker