Generalforsamling 2024

Vores hyggelige generalforsamling med flotte præmier!

Torsdag den 30. maj
I kantinen på Molestien
Klokken 16.15


PROGRAM

Rækkefølge:

16:30 GENERALFORSAMLING

LODTRÆKNING B-PULJEN

MIDDAG

LODTRÆKNING OM KUNSTVÆRKER (A-puljen)

LODTRÆKNING REJSERINGEN

HYGGE

Den officielle del af arrangementet slutter ca. 21:00

TILMELD DIG

  Jeg deltager (Gratis)

  DAGSORDEN

  DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab for Kunstforening og Rejsering
  4. Kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

  Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag senest 8 dage før.